Zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů na integrované zachování funkčnosti

Zkouška požární odolnosti má prověřit činnost kabelového nosného systému za požáru a dokázat, že životně důležité funkce v budově (požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení, požární signalizace, nouzové východy …) zůstanou zachovány po stanovenou dobu.
Jednotná evropská norma pro požární odolnost a její zkoušení zatím neexistuje. Za referenční normu je považována německá DIN 4102 část12: Zachování funkčnosti kabelových nosných systémů.
V ČR je zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů specifikováno harmonizovanou normou ČSN EN 1363. Na jejím základě byl v ČR vytvořen zkušební předpis ZP 27/2008, stanovující způsoby a podmínky zkoušení odolnosti kabelových tras.

Kabelové nosný systém KOPOS vyhověl zkoušce dle DIN 4102 část 12, ZP 27/2008 a STN 92 0205 a získal klasifikaci požární odolnosti E 90 dle DIN 4102 část 12, P 90-R dle ZP 27/2008 a PS 90 dle STN 92 0205.

(Pro kabelové lávky a elektroinstalační trubky 6016E ZN platí použití datových (sdělovacích) kabelů s funkční odolností E 60, P 60-R, PS 60.)

Shodné prvky zkušebního předpisu ZP 27/2008 a německé normy DIN 4102 č.12:

 • uspořádání zkušebních vzorků a normových konstrukcí
 • zapojení elektrických obvodů
 • možnost částečné náhrady uložených kabelů ocelovým závažím
 • rozměry kabelových žlabů a kabelových lávek:

kabelové žlaby:

 • maximální přípustná šířka 300 mm (procento děrování 15 ± 5 %)
 • výška bočnice 60 mm
 • tloušťka plechu 1,5 mm
 • hmotnost kabelů 10 kg/m
 • vzdálenost podpěr 1 200 mm

kabelové lávky:

 • šířka maximálně 400 mm
 • výška bočnice 60 mm
 • tloušťka plechu 1,5 mm
 • hmotnost kabelů 20 kg/m
 • příčky lávek ve vzdálenosti 150 mm
 • vzdálenost podpěr 1 200 mm

Všechny ostatní konstrukce odlišné provedením nebo rozměry jsou nenormové (nestandardní).

Rozdíly mezi zkušebním předpisem ZP 27/2008 a německou normou DIN 4102 č.12:

 ZP 27/2008DIN 4102 č.12
Odkaz na normu/předpisČSN EN 1363DIN 4102 část 2
Teplotní průběh zkouškyNormová teplotně časová křivka ve °CKonstantní teplota ve °CJiný požár. scénářNormová teplotně časová křivka v K
Označení tříd požární funkčnosti
P 15-R
P 30-R
P 60-R
P 90-R
P 120-R
-

PH 15-R
PH 30-R
PH 60-R
PH 90-R
PH 120-R
-
 čl. 12
-
E 30
-
E 90
E 120
-
čl. 2
-
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
Normové x nenormové konstrukce a přenositelnost výsledků zkoušek.standardní (normové) nosné konstrukce – splňují požadavky vlastností dané normou (rozměry konstrukce a provedení instalace). Možnost aplikace na jiné odzkoušené nosné konstrukce.
nestandardní nosné konstrukce – (nenormové) odchylují se rozměrem nebo způsobem instalace od normových konstrukcí. Výsledky zkoušek nejsou přenosné na jiný druh nosného systému.
standardní (normové) nosné konstrukce – splňují požadavky vlastností dané normou (rozměry konstrukce a provedení instalace). Možnost aplikace na jiné odzkoušené nosné konstrukce.
nestandardní nosné konstrukce – (nenormové) odchylují se rozměrem nebo způsobem instalace od normových konstrukcí. Výsledky zkoušek nejsou přenosné na jiný druh nosného systému.
Kabelysilové, datové (metalické nebo optické)silové , datové

Kabely pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru:
Bezpečnostní kabely silové a datové s funkční odolností při požáru musí rovněž projít požárně odolnými zkouškami dle platných předpisů.

Další informace najdete na http://www.pozarniodolnost.cz